Home > knowledge & technology > knowledge & technology Detail

วิธีตรวจสอบเพชรแท้และเพชรเทียมด้วย Micro-XRF

วิธีตรวจสอบเพชรแท้และเพชรเทียมด้วย Micro-XRF

เพชรแท้ (diamond) และ เพชรเทียม (Zirconia) มีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกันมากจนหลายคนแยกไม่ออก

แต่มีวิธีการวิเคราะห์แยกแยะให้เห็นความแตกต่างด้วยเทคนิค #MicroXRF #M4Tornado เพื่อเห็นการกระจายตัวของธาตุที่ชัดเจน หากเป็นเพชรแท้จะไม่ปรากฏธาตุเซอโคเนีย (Zr) แต่ถ้าเพชรเทียมจะเห็นได้ว่ามีธาตุเซอโคเนีย (Zr), อิตเทรียม และ แฮฟเนียม (Hf)

เพชรแท้ทุกชนิดจะมีการเรียงตัวของผลึกคริสตัลที่แตกต่างกันทำให้เห็นภาพ mapping ที่มีพลังงานต่างกันเฉพาะตัวของแร่ธาตุแต่ละชนิด และแยกตามสีที่ปรากฏ

หมายเหตุ: เครื่องนี้ไม่สามารถตรวจจับคาร์บอน (C)

 


Copyright © 2021 All Right Reserved ABSOTEC CO., LTD.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By www.cw.in.th