Home > knowledge & technology > knowledge & technology Detail

“หมอธีระวัฒน์” ชี้ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างส่วนใหญ่ ประมาณ 60% ล้างไม่ออก

“หมอธีระวัฒน์” ชี้ผักผลไม้ที่มีสารตกค้างส่วนใหญ่ ประมาณ 60% ล้างไม่ออก และห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจวิเคราะห์สารพิษของหน่วยงานราชการตรวจได้เพียง 10% ของจำนวนสารที่มีการใช้ในประเทศเท่านั้น

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้เปิดเผยข้อมูล เรื่องสารเคมีและยาฆ่าแมลง พบว่าแม้ได้รับเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยกว่าค่าที่กำหนด แต่ถ้าได้รับในระยะเวลานานจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

จากข่าวนี้ หากตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ การตรวจหาสารเคมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆในผักผลไม้ไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยเครื่องมือ Micro-XRF M4 Tornado จะสามารถบอกได้ว่าผักผลไม้มีสารอันตรายหรือไม่ และเป็นการวิเคราะห์หาธาตุเคมีอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

สิ่งที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกประชาชนกรณีการสุ่มตรวจผักและผลไม้

  1. ไม่บอกว่า สารที่ตกค้างส่วนใหญ่ ประมาณ 60% ล้างไม่ออก
  2. ไม่บอกว่า ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์นั้น วิเคราะห์สารพิษกำจัดศัตรูพืชได้กี่ชนิด เพราะความครอบคลุมในการวิเคราะห์จะให้ผล % การตกค้างแตกต่างกัน สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยมีประมาณ 280 ชนิด แต่ส่วนใหญ่การสุ่มตรวจที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการตรวจได้เพียง 10% ของจำนวนสารที่มีการใช้ในประเทศเท่านั้น
  3. การอ้างว่าแม้ตกค้างเกินมาตรฐาน แต่เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า ปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง https://news.thaipbs.or.th/content/274884?fbclid=IwAR3jcNLY-NOD1_h_Wucdjoa11bASSdmc6IcSABYatsH00N0NzucBeDyT4_4

 


Copyright © 2021 All Right Reserved ABSOTEC CO., LTD.

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By www.cw.in.th